Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής

Σχετικά με εμάς

Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ΝΙΚΗ ΛΑΚΚΑ πάνω από 25 χρόνια τώρα, δημιουργεί επιτυχημένους επαγγελματίες. Αυτός ήταν και είναι πάντα ο σκοπός μας: να εφοδιάζουμε τους εκπαιδευόμενους με σπουδαία γνώση γύρω από το αντικείμενό τους, να καλλιεργούμε και να αναδεικνύουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ταλέντο τους και να χτίζουμε τα πιο γερά θεμέλια για μια πολλά υποσχόμενη καριέρα με ιδανικές προοπτικές για κάθε έναν από αυτούς. Για εμάς, κάθε εκπαιδευόμενος είναι ξεχωριστός και οι ικανότητές του μοναδικές. Στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών ΝΙΚΗ ΛΑΚΚΑ, με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας όλων των συνεργατών εκπαιδευτών, με την υψηλή τους κατάρτιση και εξειδίκευση στη διδασκαλία της κομμωτικής, και την τεράστια υπομονή τους, φροντίζουμε ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να γίνει ένας διακεκριμένος επαγγελματίας.

Διαμορφώνουμε έτσι μία νοοτροπία επαγγελματιών που, έχοντας ως υπόβαθρο την ουσιαστική παιδεία στο αντικείμενό τους, μπορούν να αντεπεξέρχονται με ευκολία στις απαιτήσεις της σύγχρονης κομμωτικής τέχνης, αφομοιώνοντας στο ακέραιο τις συνεχώς εξελισσόμενες τάσεις της. Αυτό όμως δεν θα ήταν αρκετό, αν οι υποψήφιοι κομμωτές, αλλά και οι επαγγελματίες κομμωτές, δεν εκπαιδεύονταν και μετεκπαιδεύονταν μέσα στο ξεχωριστό οικογενειακό κλίμα του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ΝΙΚΗ ΛΑΚΚΑ, που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ευελιξία στην επικοινωνία εκπαιδευομένων και πελατών.

Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι, στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ΝΙΚΗ ΛΑΚΚΑ, η κομμωτική τέχνη αποτελεί τη μοναδική ειδικότητα εκπαίδευσης. Αυτό στα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας της, μας επέτρεψε και να εμβαθύνουμε στο αντικείμενό μας και να εξελίξουμε, με τον καλύτερο τρόπο, τις εκπαιδευτικές μας μεθόδους με αποκλειστικό σκοπό την τέλεια εξειδίκευση των εκπαιδευομένων. Για να μπορούν τα παιδιά αυτά να είναι σίγουρα για την επιλογή τους.