Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής

Μετεκπαίδευση

Στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κομμωτικής τέχνης ΝΙΚΗ ΛΑΚΚΑ, κάθε ενδιαφερόμενος κομμωτής μπορεί να βρει το πρόγραμμα σπουδών που του ταιρίαζει, είτε δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση, είτε είναι απόφοιτος σχολής κομμωτικής, είτε είναι επαγγελματίας κι επιθυμεί να βελτιώσει τις ικανότητες σε συγκεκριμένους τομείς της κομμωτικής τέχνης.

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αποφοίτων

Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ΝΙΚΗ ΛΑΚΚΑ παρέχει τη δυνατότητα στους μετεκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους, με την συνεχή πρακτική τους εξάσκηση σε ζωντανά μοντέλα, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών μας. Δείτε περισσότερα...

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματιών

Η κομμωτική τέχνη ολοένα εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσταγές και τις τάσεις της μόδας. Για το λόγο αυτό, ο σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει να εκπαιδεύεται συνεχώς και εντατικά, ώστε να κατέχει τα απαραίτητα προσόντα για να αντεπεξέλθει, αλλά και να αξιοποιεί προς όφελος του την εξέλιξη και τις προσταγές της μόδας. Δείτε περισσότερα...

Βραδινά & Νυφικά Χτενίσματα

Η μοναδική στο είδος Νίκη Λάκκα με τους συνεργάτες της, πραγματοποιεί σεμινάρια αποκλειστικά για βραδινά και νυφικά χτενίσματα. Δείτε περισσότερα...