Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κομμωτικής

Εργαστήριο

Εκπαιδευόμενοι

Οι εκπαιδευόμενοι φοιτούν σε ένα, αφ’ ενός, άνετο εργαστήριο, όπου ο κάθε ένας τους έχει το δικό του ζωτικό χώρο (καθρέπτη, πάγκο, φοριαμό, κλπ) και αφ’ ετέρου, πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να καλύπτεται κάθε τους εκπαιδευτική ανάγκη.

Μοντέλα – επισκέπτες – κοινό

Σας προσκαλούμε να κλείσετε το ραντεβού σας για περιποίηση ή οποιαδήποτε κομμωτική υπηρεσία επιθυμείτε, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (κούρεμα δωρεάν). Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται από τους εκπαιδευόμενους, πάντοτε όμως, υπό την αυστηρή επίβλεψη των Εκπαιδευτών μας.